Realizacje

Gdański Uniwersytet Medyczny, instalacja chromatografu HPLC Hitach LaChrom [2021]

Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym zainstalowaliśmy chromatograf HPLCHitach LaChrom wraz z oprogramowaniem HSM.

Instalacja chromatografu w konfiguracji:

 1. Pompa L7100
 2. Autosampler L7200
 3. Detektor UV L7400
 4. Detektor FL L7480
 5. Oprogramowanie HSM
Warszawski Uniwersytet Medyczny, instalacja chromatografu HPLC YL9100 [2019/2020]

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zainstalowaliśmy chromatograf HPLC YL9100 wraz z oprogramowaniem Clarity VA do sterowania Hitachi Primade. Podłączone zostały również trzy chromatografy do jednego systemu Clarity.

Instalacja chromatografu w konfiguracji:

 1. Pompa YL9110

 2. Termostat YL9130

 3. Autosampler YL9150

 4. Detektor PDA

Politechnika Śląska, Instalacja chromatografu cieczowego Hitachi LaChrom Elite [2019]

Na Politechnice Śląskiej zainstalowany został chromatograf cieczowy Hitachi LaChrom Elite wraz z oprogramowaniem EZChrom 332.

 

Zainstalowano chromatograf w konfiguracji:

 1. Pompa L2130
 2. Autosampler L2200
 3. Termostat JetStream – odnowiony
 4. Detektor L2400 UV
 5. Detektor FL L2480
 6. Detektor RI 2000 z przetwornikiem AiD
 7. Oprogramowanie EZChrom 332
BIOVICO, Instalacja używanego HPLC z serii Agilent 1100 [2019]

Nasz Klient skorzystał z promocyjnej oferty wymiany systemów YL9100 na używany chromatograf Agilent.

 

HPLC Agilent 1100 w konfiguracji:

 1. Pompa poczwórna
 2. Autosampler
 3. Termostat TCC
 4. Detektor DAD
 5. Oprogramowanie Clarity
Lipid Systems, Instalacja używanego chromatografu Hitachi LaChrom z serii D7000 [2018]

W 2018 pomyślnie przebiegła instalacja i kwalifikacja używanego chromatografu HPLC LaChrome Hitachi.

 

Instalacja sprzętu w konfiguracji:

 1. Pompa L7100
 2. Autosampler L2200
 3. Detektor DAD
 4. Termostat L7360
 5. Oprogramowanie HSM
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instalacja dwóch autosamplerów do chromatografów gazowych [2017]

W maju 2017 zainstalowano dwa autosamplery do chromatografów gazowych w URK.

 • Autosampler HT 2800 w pełnej konfiguracji SPME, Headspace oraz tryb dozowania próbek ciekłych zainstalowano do chromatografu CLARUS 580. Autosamplerem HT 2800 steruje oprogramowanie HT Sampler Menager.
 • Autosampler HT 3000 do próbek ciekłych, skonfigurowano do pracy z chromatografem GC HP 5890. W ramach instalacji wykonano przegląd i uruchomienie chromatografu GC HP 5890.

Wcześniej zainstalowany chromatograf GC HP 5890, z autosamplerem HT 3000, oraz obecnie instalowany identyczny system zostały podłączone do nowego komputera i sterowane z oprogramowania Clarity 7.2. Z uwagi na ograniczone miejsce w laboratorium zastosowano rozwiązanie polegające na sterowaniu dwóch chromatografów z jednego komputera.

Dostarczono wyposażenie w konfiguracji:

 1. Autosampler HT 2800 – SPME, Headspace i tryb próbek ciekłych
 2. Autosampler HT 3000 – do próbek ciekłych-121 pozycyjny
 3. Komputer Fujitsu Esprimo P560 z monitorem IIYAMA 24″
 4. Oprogramowanie Clarity 7.2 z licencją dla dwóch instrumentów

 

Politechnika Śląska w Gliwicach, Instalacja autosamplera YL 3100 [2017]

W marcu zainstalowano Autosampler YL 3100 15-sto pozycyjny do wcześniej instalowanego chromatografu gazowego YL 6500.W ramach instalacji skonfigurowano system do pracy z Autosamplerem, który umożliwia dozowanie próbek do obu inletów S/SL bez zmiany konfiguracji. Wykonano pomiary testowe, sprawdzono prawidłowość precyzji dozowania.

 

Dostarczono Autosampler YL 3100 w konfiguracji:

 1. YL 3100 15-sto pozycyjny
 2. Strzykawka 10 µl
LabAnalityka sp. z o.o., Uruchomienie chromatografu HP 1050 i instalacja termostatu JetStream II+ [2017]

Wykonano przegląd konserwacyjny i uruchomienie używanego chromatografu HP 1050. Zainstalowano zawór ręczny do dozowania próbek oraz termostat JetStream II+. Do rejestracji chromatogramów wykorzystano przetwornik dwukanałowy A/D typu Colibrick wraz z oprogramowaniem Clarity 7.2. Do pierwszego kanału przetwornika podłączony jest detektor UV, a do drugiego zainstalowano drugi detektor klienta typu L2490 RI. Uzyskano w ten sposób możliwość rejestracji sygnałów z detektorów UV i RI.

 

Dostarczono wyposażenie i uruchomiono chromatograf HP 1050 w konfiguracji:

 1. Pompa gradientowa 4-kanałowa
 2. Detektor UV
 3. Termostat JetStream II+
 4. Przetwornik Colibrick
 5. Oprogramowanie Clarity 7.2
AGROEKSPERT, Instalacja używanego chromatografu HPLC AGILENT 1100 [2017]

W styczniu 2017 zainstalowano używany chromatograf HPLC AGILENT 1100 w firmie AGROEKSPERT. Chromatograf uruchomiono z oprogramowanie Clarity 7.2 i z interfejsem Agilent IFC. System przeznaczony jest do oznaczania DON i luteiny. Wraz z chromatografem dostarczono kolumnę IMTAKT. Na zainstalowany chromatograf udzielono 12-sto miesięcznej gwarancji.

Dostarczono chromatograf HPLC w konfiguracji:

 1. Odgazowywacz próżniowy czterokanałowy
 2. Pompa gradientowa czterokanałowa G1311A
 3. Autosampler termostatowy G1329A
 4. Termostat do kolumn G1316A
 5. Termostat do autosamplera G1330B
 6. Detektor VWD
 7. Zestaw : komputer Fujitsu Esprimo P520 z monitorem IIYAMA 24″
 8. Oprogramowanie Clarity 7.2

 

Uniwersytet Jagielloński, Wydz. Farmaceutyczny, instalacja i rozbudowa chromatografów HPLC [2016/2017]

Na Wydziale Farmaceutycznym zainstalowano Chromatograf HPLC z serii HITACHI LaChrom . Dostarczono moduł interfejsu wraz z Autosamplerem i pompą. Do zestawu podłączono detektor firmy Knauer, posiadany przez klienta. Całością systemu steruje HSM 4.1.

Drugim zainstalowanym zestawem jest Chromatograf cieczowy z serii HITACHI LaChrom ELITE. Do sterowania chromatografem zastosowano oprogramowanie EZCHROM332. Pierwotnie system ten uruchomiono z zaworem ręcznym RH 7725. W maju 2017 zainstalowano do tego zestawu Autosampler L2200. Do zestawu podłączono posiadaną przez klienta pompę firmy Thermo typ IsoChrom.

 

Dostarczono chromatograf HITACHI LaChrom w konfiguracji:

 1. Interfejs D7000
 2. Autosampler L7200
 3. Pompa L7100
 4. Oprogramowanie HSM 4.1

Dostarczono chromatograf HITACHI LaChrom ELITE w konfiguracji:

 1. Autosampler L2200
 2. Detektor UV/VIS L2420
 3. Oprogramowanie EZCHROME332
 4. Komputer Dell
NANO VELOS, Instalacja używanego chromatografu HPLC AGILENT 1100 [2016]

W lutym 2016 zainstalowano chromatograf HPLC AGILENT 1100 w firmie NANO VELOS w Warszawie. Chromatograf uruchomiono z oprogramowaniem Clarity 6.2 i z nowym komputerem Fujitsu Esprimo P520. Chromatograf dostarczono po gruntownym przeglądzie. Wraz z systemem załączono wyniki testów kontrolnych wg. SOP producenta. Do systemu podłączono dodatkowy detektor FL ( będący wcześniej w posiadaniu użytkownika). Wykonano niezbędne połączenia kapilarne i elektryczne. Zapewniono pełną synchronizację detektora FL z systemem Clarity 6.2, za pośrednictwem przetwornika Colibrick. Zainstalowano kolumnę IMTAKT UNISON UK-C18 150mm x 3mm x 3µm. W ramach szkolenia wykonano analizy substancji badanych przez użytkownika oraz wykonano przykładowe kalibracje.

Dostarczono chromatograf HPLC w konfiguracji:

 1. Pompa gradientowa czterokanałowa G1311A
 2. Autosampler termostatowy G1329A
 3. Termostat do autosamplera G1330B
 4. Termostat do kolumn G1316A
 5. Detektor DAD G1315A
 6. Zestaw : komputer Fujitsu Esprimo P520 z monitorem IIYAMA 24″
 7. Oprogramowanie Clarity 6.2
 8. Przetwornik Colibrick do detektora FL

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instalacja używanego autosamplera HT3100 do chromatografu GC HP 5890 [2015]

W maju 2015, na wydziale technologii żywności Uniwersytetu Rolniczego, zainstalowano używany autosampler HT3100 do chromatografu GC HP 5890. Autosampler dostarczono z kompletem zapasowych strzykawek oraz fiolek. Przeprowadzono kilkudniowe szkolenie wraz z wykonaniem analiz użytkownika. Bardzo prosta obsługa z panelu sterującego umożliwiła użytkownikowi natychmiastowe wdrożenie do bardzo dużej serii badań.

 

Dostarczono autosampler wraz z akcesoriami:

 1. Autosampler HT3100
 2. Zestaw instalacyjny do chromatografu GC HP 5890
 3. Zestaw fiolek
 4. Zestaw strzykawek zapasowych

 

Politechnika Gliwicka, Instalacja używanego chromatografu GC YL6500 [2015]

W marcu 2015 zainstalowany został używany chromatograf GC YL6500. W ramach instalacji dostarczono chromatograf z detektorami FID i ECD. Dostarczono reduktory do gazów oraz wykonano instalację gazową. System uruchomiono z oprogramowaniem Clarity. Przeprowadzono kilkunastodniowe szkolenie użytkownika, połączone ze wsparciem aplikacyjnym z zakresu przeprowadzonych analiz pozostałości niektórych antybiotyków w wodach ściekowych.

Dostarczono zestaw GC w konfiguracji:

 1. Chromatograf GC YL6500
 2. Detektor FID
 3. Detektor ECD
 4. Dwa dozowniki typu S/SL
 5. Oprogramowanie Clarity
 6. Komputer ABC Data
 7. Zestaw reduktorów
 8. Kolumna kapilarna do oznaczania antybiotyków

 

Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Modernizacja HPLC wraz z instalacją autosamplera [2013]

Modernizacja chromatografu HPLC – stan przed podjęciem prac przez TLab

Przystępując do modernizacji systemu HPLC wraz z instalacją autosamplera L7250 z modułem termostatowania próbek założyliśmy realizację punktów związanych nie tylko z uruchomieniem samego autosamplera, ale także uporządkowania istniejącej instalacji.

Posiadany system składał się z 2 pomp izokratycznych, odgazowywacza fazy, autosamplera, termostatu kolumnowego, detektora DAD oraz detektora amperometrycznego, przetwornika A/C i oprogramowania Clarity.

W zastanej konfiguracji zważalny był bałagan instalacyjny zarówno po stronie połączeń elektrycznych i kapilarnych. Instalacja była niekompletna, przez co użytkownik nie mógł wykorzystać wszystkich możliwości posiadanego sprzętu.

Zauważone problemy z instalacją HPLC

 1. Ogólny bałagan w kablach zasilających i sygnałowych
 2. Niewygodne usytuowanie poszczególnych modułów HPLC
 3. Niepodłączony mieszalnik dynamiczny
 4. Brak montażu systemu płukania tłoków obu pomp
 5. Brak możliwości podania sygnału startu przez posiadany przetwornik
 6. Wadliwa praca posiadanego autosamplera
 7. Obecność różnych akcesoriów i elementów instalacyjnych nie spełniających żadnych funkcji
 8. Ingerencja użytkownika w konfigurację instrumentu przy zmianie detektora

Modernizacja chromatografu HPLC – stan po wykonaniu prac przez TLab

Podjęte działania

 1. Uporządkowanie kabli zasilających
 2. Usunięcie zbędnych lub uszkodzonych elementów systemu
 3. Instalacja autosamplera Hitachi L7250 z termostatowaniem próbek
 4. Podłączenie do wyjść obu pomp do mieszalnika dynamicznego – nie ma potrzeby ręcznego zmieniania kapilar
 5. Podłączenie kapilary strzykawki autosamplera poprzez wolną linię odgazowywacza – lepsza precyzja dozowania
 6. Instalacja systemu płukania tłoków z podłączeniem do L7250 – funkcja automatyczna
 7. Wykorzystanie starego zaworu dozowania ręcznego jako selektora kolumn – 2 kolumny
 8. Instalacja nowego przetwornika A/C Colibrick
 9. Instalacja oprogramowania Clarity 5 w ramach posiadanej licencji
 10. Konfiguracja 2 niezależnych instrumentów Clarity – użytkownik nie musi ingerować w konfigurację programu

Celem instalacji i modernizacji było usprawnienie posiadanego systemu HPLC. Zauważono szereg błędów i niekompletnych instalacji, które wyeliminowano. W ramach przeprowadzonej modernizacji zainstalowano autosampler hitach L7250 z opcją termostatowania próbek. Zainstalowano kompatybilny z oprogramowaniem przetwronik Colibrick, zapewniający prawidłową synchronizację systemu z oprogramowaniem oraz wysokoczuły układ pomiarowy A/C. W oprogramowaniu zdefiniowano 2 niezależne instrumenty, co umożliwiło użytkownikowi bezpośrednie logowanie do systemu z detektorem, na którym mają byc przeprowadzane analizy. Użytkownik nie musi już ingerować w konfigurację, aby zmienić typ detektora.

W ramach modernizacji dokonano elementarnych poprawek instalacyjnych, zainstalowano precyzyjny autosampler Hitachi L7250 oraz nowoczesny przetwornik analogo-cyfrowy Colibrick do podłączenia detektora amperometrycznego. Podjęte działania pozwoliły stworzyć wygodny i funkcjonalny system HPLC.

Euroservice ZPT, Instalacja chromatografu GC YL6500 z autosamplerem YL3100 [2013]

Zadowolony Klient z dotychczasowej współpracy z TLab powierzył nam kolejną już instalację najnowszego chromatografu GC YL6500 w swoim laboratorium. Kontrakt obejmował dostawę modelu YL6500 wraz z autosamplerem YL3100 oraz niezbędnym akcesoriami i dodatkowym wyposażeniem do wykonywania analiz oznaczania pozostałości glicerydów w biopaliwach wg. znowelizowanej normy PN:14105 z 2012r. . Wyposażono drugie, kompletne stanowisko pomiarowe GC oraz opracowano i wdrożono metodę analityczną do oznaczania pozostałości glicerydów w produktach paliwowych. Wykorzystano nieco inną technikę dozowania próbki, uzyskując znacznie lepsze kształty pików oraz lepszą czułość. Zastosowano w odróżnieniu do chromatografu YL6100 z dozowaniem OnColumn, rozwiązanie z dozowaniem bezpośrednim DI (Direct Injection).

Dodatkowo skonfigurowano system komputerowy wraz z oprogramowaniem YLClarity tak, aby jeden komputer umożliwiał pracę 2 chromatografów niezależnie. Rozwiązanie pozwala równocześnie przeprowadzać analizy FAME lub pozostałości metanolu oraz badanie pozostałości gliceroli.

W oprogramowaniu wdrożono dodatkowe funkcje użytkownika pozwalające na bezpośrednie przeliczenia wyników ilościowych wg algorytmów zastosowanych w nowelizacji normy 14150:2012.

Efektem jest kompletne i gotowe stanowisko do pracy w oparciu o wdrożoną metodą do oznaczania najnowszą techniką pozostałości gliceroli.

Dostarczono zestaw GC w konfiguracji:

 1. Chromatograf GC YL6500 – moduł termostatu
 2. Detektor FID
 3. Autosampler YL3100
 4. Dozownik OnColumn z linerem DI do kolumn 0,53 i 0,32
 5. Oprogramowanie YLClarity
 6. Zestaw komputerowy ABC Data z monitorem LCD 23″, drukarka laserowa
 7. Wdrożono opracowaną metodą w oparciu znowelizowaną polską normy PN-EN 14105:2012

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno - Rolniczy, instalacja chromatografu cieczowego HPLC YL9100 [2012]

System YL9100 z detektorem UV/VIS i RI wykorzystywany jest w laboratorium Katedry Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych do oznaczania zawartości cukrów w owocach poddawanych eksperymentalnym technikom przechowywania z wykorzystaniem silnego pola magnetycznego. Drugim kierunkiem badań z wykorzystaniem chromatografu są oznaczenia kwasów organicznych w owocach. Chromatograf został dostarczony wraz z kolumnami Imtakt, UK-Amino do badania cukrów oraz UK-C18 Unison do badania zawartości kwasów organicznych.

Dostarczono zestaw HPLC YL9100 w konfiguracji:

 1. YL9101 Odgazowywacz z organizatorem faz
 2. YL9110 Pompa gradientowa 4 kanałowa
 3. RH7725i ręczny dozownik próbek
 4. YL9131 Termostat
 5. YL9120 Detektor dwuwiązkowy UV/VIS
 6. YL9170 Detektor refraktometryczny RI
 7. 2 kolumny Imtakt UK-Amino do badania cukrów oraz UK-C18 do badania kwasów organicznych
 8. Oprogramowanie YLClarity

 

ZUHP "KAR-BART" Agnieszka Krześlak, instalacja chromatografu gazowego YL6100 [2011]

Instalacja chromatografu gazowego YL6100 z detektorem TCD oraz zaworem do próbek gazowych. Instalacja połączona była wraz z wdrożeniem i walidacją metod do oznaczania zawartości produkowanych mieszanek gazowych oraz oznaczania czystości surowców, w tym oznaczanie wilgoci w surowcach. Opracowano i wdrożono 7 metod pomiarowych do oznaczania różnych mieszanek gazowych zawierających m.in. O2, N2, Ar, CO, CO2. Podczas kolejnego etapu będą opracowywane i wdrażane kolejne metody, skupiające się głównie na jak najdokładniejszym określeniu czystości surowców stosowanych w produkowanych mieszankach.

Dostarczono zestaw GC w konfiguracji:

 1. Chromatograf GC YL6100 – moduł termostatu
 2. Detektor TCD
 3. Dozownik PCI – do kolumn pakowanych z możliwością podłączenia także kolumn kapilarnych 0.53mm
 4. VALCO – zawór 6 drożny do probek gazowych
 5. Zestaw 6 butli z mieszankami wzorcowych
 6. Zestaw 3 butli z gazami nośnymi
 7. Reduktor 2 stopniowy Victor-USA
 8. Oprogramowanie YLClarity
 9. Zestaw komputerowy ABC Data z monitorem LCD 23″, drukarka laserowa
 10. Opracowano i wdrożono 7 zwalidowanych metod do oznaczania zawartości mieszanek gazowych

Climatic sp. z o.o., instalacja chromatografu gazowego YL6100 z detektorem PDHID [2011]

System GC YL6100 z detektorem PDHID wykorzystywany jest do badania składu powietrza w salach operacyjnych pod kątem wykrywania gazów anestezjologicznych oraz innych gazów stosowanych na salach operacyjnych w czasie przeprowadzania operacji. Na chromatografie przeprowadzane są badania próbek pobieranych z modelowej sali operacyjnej. Oznaczane są poziomy i rozkłady stężeń gazów w zależności do sterowania systemami wentylacyjnymi w salach operacyjnych.

Dostarczono zestaw GC w konfiguracji:

 1. Chromatograf GC YL6100 – moduł termostatu
 2. Detektor VALCO PDD HID
 3. Zawór 6 portowy do próbek gazowych VALCO
 4. Dozownik PCI – do kolumn pakowanych
 5. Drobny osprzęt laboratoryjny
 6. Oprogramowanie YLClarity
 7. Zestaw komputerowy ABC Data z monitorem LCD 23″, drukarka laserowa

 

 

SGGW, instalacja chromatografu gazowego YL6100 [2010]

Chromatograf został zainstalowany na Wydziale Nauk o Żywności w Katedrze Chemii SGGW. Systemem YL6100 steruje oprogramowanie YLClarity. Wraz z chromatografem dostarczono kolumnę kapilarną dedykowaną do przeprowadzania analiz kwasów tłuszczowych. Użytkownik uzyskał satysfakcjonującą rozdzielczość 18 z badanych kwasów tłuszczowych. Aparat działa bezawaryjnie, oprogramowanie jest przyjazne, czego wyrazem jest opina zadowolonego Klienta.

Dostarczono zestaw GC w konfiguracji:

 1. Chromatograf GC YL6100 – moduł termostatu
 2. Detektor FID
 3. Dozownik Split/Splitless
 4. Zestaw instalacyjny
 5. Oprogramowanie YLClarity

Analytical R&D sp. z o.o., instalacja chromatografu gazowego YL6100 z detektorem FID [2011]

Firma Analytical stale rozszerza swoją działalność związaną z opracowywaniem i walidacją metod analitycznych. Od września 2011 r. wyposażyła swoje laboratorium w nowy chromatograf gazowy YL6100, oferując wsparcie aplikacyjne także w zakresie techniki chromatografii gazowej.

Dostarczono zestaw GC w konfiguracji:

 1. Chromatograf GC YL6100 – moduł termostatu
 2. Detektor FID
 3. Dozownik Split/Splitless
 4. Zestaw instalacyjny
 5. Oprogramowanie YLClarity

 

LabAnalityka sp. z o.o., instalacja chromatografu cieczowego HPLC YL9100 z detektorem RI [2011]

Realizacja zamówienia obejmowała instalację, szkolenie oraz transfer metod z systemu LaChrom ELITE. System YL9100 wykorzystywany jest do jakościowej i ilościowej analizy sulforokanoli. Wdrożono metody analityczne wraz z krzywymi kalibracyjnymi.

Dostarczono zestaw HPLC YL9100 w konfiguracji:

 1. YL9101 Odgazowywacz z organizatorem faz
 2. YL9112 Pompa izokratyczna
 3. YL9150 Automatyczny dozownik
 4. YL9131 Termostat
 5. YL9170 Detektor refraktometryczny RI
 6. Oprogramowanie YLClarity
 7. Zestaw komputerowy ABC Data z monitorem LCD 23″, drukarka laserowa

LabAnalityka sp. z o.o., instalacja chromatografu cieczowego HPLC YL9100 z detektorem UV [2011]

Realizacja zamówienia obejmowała instalcję, uruchomienie, szkolenie oraz wprowadzenie nowych metod. System YL9100 wyposażony jest w dwa automatyczne zawory przełączające. Jednym z założeń była konfiguracja pozwalająca na szybką zmianę trybów pracy pomiędzy fazami normalnymi i odwróconymi. System dobrano, tak aby zmiana typu faz ruchomych i stabilizacja chromatografu nie trwała dłużej niż 15-20 minut. Konfiguracja sprzętowa wraz z wdrożonymi metodami pozwala na bardzo szybką zmianę (15-20 minut) trybu pracy pomiędzy analizami w układzie faz normalnych i odwróconych, umożliwiając bardzo elastyczne przełączanie pomiędzy metodami.

Dostarczono zestaw HPLC YL9100 w konfiguracji:

 1. YL9101 Odgazowywacz z organizatorem faz
 2. YL9112 Pompa izokratyczna – rozbudowana do pompy gradientowej 4 kanałowej
 3. YL9150 Automatyczny dozownik
 4. YL9131 Termostat z 2 zaworami przełączającymi
 5. YL9120 Detektor 2 wiązkowy UV/VIS
 6. Oprogramowanie YLClarity
 7. Zestaw komputerowy ABC Data z monitorem LCD 23″, drukarka laserowa

PIW IPOCHEM Sp. z o.o., instalacja chromatografu cieczowego YL9100 [2010]

Realizacja obejmowała instalację, szkolenie oraz wykonanie kwalifkacji IQ, OQ i PQ. System pierwotnie wykorzystywany miał być jedynie do badania czystości linii produkcyjnej – acenokumarolu. Z czasem wdrożono większość metod HPLC uruchomionych na innych chromatografach posiadanych w laboratorium.

Dostarczono zestaw HPLC YL9100 w konfiguracji:

 1. YL9101 Odgazowywacz z organizatorem faz
 2. YL9110 Pompa gradientowa 4 kanałowa
 3. YL9150 Automatyczny dozownik
 4. YL9130 Termostat
 5. YL9120 Detektor 2 wiązkowy UV/VIS
 6. Oprogramowanie YLClarity
 7. Zestaw komputerowy ABC Data z monitorem LCD 23″, drukarka laserowa

 

Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, instalacja chromatografu cieczowego HPLC YL9100 [2010]

System YL9100 z detektorem DAD wykorzystywany jest w laboratorium WSZKiPZ do celów badawczych produktów kosmetycznych. Chromatograf został dostarczony wraz z kolumnami Imtakt, odpowiednio dobranymi do analizy interesujących związków chemicznych.

Dostarczono zestaw HPLC YL9100 w konfiguracji:

 1. YL9101 Odgazowywacz z organizatorem faz
 2. YL9110 Pompa gradientowa 4 kanałowa
 3. RH7725i ręczny dozownik próbek
 4. YL9130 Termostat
 5. YL9120 Detektor DAD
 6. Oprogramowanie YLClarity
 7. Zestaw komputerowy ABC Data z monitorem LCD 23″, drukarka laserowa

Euroservice ZPT, instalacja chromatografu gazowego YL6100 [2009]

Instalacja obejmowała dostawę chromatografu gazowego YL6100 wraz z niezbędnym akcesoriami i dodatkowym wyposażeniem do wykonywania analiz FAME, oznaczania pozostałości glicerydów w biopaliwach oraz oznaczania pozostałości metanolu. Wyposażono kompletne stanowisko pomiarowe GC oraz opracowano i wdrożono metody analityczne do oznaczania FAME, glicerydów i pozostałości metanolu w produktach paliwowych.

Efektem jest kompletne i gotowe stanowisko do pracy w oparciu o wdrożone metody. Duży nacisk położono na prawidłowe przeszkolenie personelu w zakresie wykonywania praktycznych badań.

Dostarczono zestaw GC w konfiguracji:

 1. Chromatograf GC YL6100 – moduł termostatu
 2. Detektor FID
 3. Dozownik S/SL
 4. Dozownik OnColumn
 5. Ręczny zestaw Headspace 2t Teknokroma
 6. Waga laboratoryjna
 7. Drobny osprzęt laboratoryjny
 8. Oprogramowanie YLClarity
 9. Zestaw komputerowy ABC Data z monitorem LCD 23″, drukarka laserowa
 10. Wdrożono opracowane metody w oparciu o polskie normy PN-EN 14103, PN-EN 14105 i PN-EN 14110

Analytical R&D sp. z o.o., instalacja chromatografu cieczowego ACME9000 [2009]

Chromatograf cieczowy Acme9000 stanowi wyposażenie laboratorium firmy Analytical R&D Sp. z o.o., która zajmuje się  m.in. opracowywaniem i walidacją metod hplc. W 2011r. system HPLC został rozbudowany od dodatkowy detektor refraktometryczny RI, zwiększając możliwości systemu do przeprowadzania nowych analiz (np. cukrów) z zastosowaniem detekcji refraktometrycznej.

Dostarczono zestaw HPLC Acme9000 w konfiguracji:

 1. SP930D pompa gradientowa 4 kanałowa z odgazowywaczem fazy
 2. UV730 detektor UV/VIS
 3. RI750F detektor refraktometryczny RI
 4. CTS30 termostat
 5. ALIAS automatyczny podajnik próbek
 6. Autochro3000 oprogramowanie sterujące

 

Gdański Uniwersytet Medyczny, instalacja chromatografu cieczowego HPLC ACME9000 [2008]

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMED.

Instalacja pierwszego w Polsce systemu HPLC ACME9000 produkcji Young Lin, Korea Płd.

W 2009 roku chromatograf został zainstalowany w nowym laboratorium w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Acme9000 stanowi zasadnicze wyposażenie chromatograficzne ww. laboratorium.

Dostarczono zestaw HPLC Acme9000 w konfiguracji:

 1. SP930D pompa gradientowa 4 kanałowa z odgazowywaczem fazy
 2. UV730 detektor UV/VIS
 3. CTS30 termostat
 4. ALIAS automatyczny podajnik próbek
 5. Autochro3000 oprogramowanie sterujące
 6. Moduł przetwornika cyfrowo analogowego ADM do podłączenia dodatkowych detektorów
 7. Zestaw komputerowy ABC Data monitorem LCD 23″. drukarka laserowa