Oprogramowanie Chromatograficzne Clarity CDS

Clarity CDS 8.2 jest najnowszą wersją oprogramowania czeskiej firmy DataApex. Jest to zaawansowany system CDS (Chromatography Data Station) z opcjonalnymi modułami programowymi do akwizycji danych, ich przetwarzania oraz sterowania chromatografami. Szeroka gama obsługiwanych interfejsów i standardów (przetworniki A/D, LAN, USB, RS232) oraz opracowane sterowniki do wielu modułów różnych producentów pozwalają na zastosowanie Clarity do niemal każdego chromatografu.

Clarity jest zgodne z wymogami CFR 21 w częsci 11. Może być stosowane, jako alternatywa do wymiany ChemStation, które nie jest zgodne z CFR 21.  W połączeniu z odpowiednią konfiguracją może być stosowany na rynku farmaceutycznym.

Oprogramowanie umożliwia podłączenie wraz ze sterowaniem jednocześnie 4 niezależnych systemów HPLC i GC wyposażonych w maksymalnie 12 detektorów. System zapewnia równoczesną rejestrację sygnałów nawet z 12 detektorów dla każdego instrumentu.

Clarity wraz z odpowiednimi modułami sterującymi oraz oprogramowaniem rozszerzonym jest w pełni kompleksowym systemem do zbierania i przetwarzania danych chromatograficznych. Moduły sterujące (Controls) odpowiadają za kontrolę poszczególnych elementów systemu chromatograficznego. Moduły rozszerzeń (Extensions) zawierają specjalne funkcje do szczególnych typów analiz takich jak np. PDA czy GPC.

Oprogramowanie umożliwia sterowanie urządzeniami różnych producentów m.in. Agilent, Beckman, Shimadzu, Hitachi, RIGOL i inne.

System Clarity jest na bieżąco rozbudowywany. Szersze możliwości systemu dają dodatkowe moduły programowe odniesione do konkretnych technik analizy i przetwarzania danych.

Nasza oferta obejmuje sprzedaż oprogramowania, pomoc w doborze odpowiednich modułów rozszerzeń, wsparcie techniczne online oraz szkolenia z zakresu obsługi Clarity.

Szczegóły techniczne

Ekran logowania


Przedstawiony widok jest punktem wejściowym do systemu Clarity do każdego z 4 systemów chromatograficznych, które są obsługiwane przez nasz CDS. Każda z widocznych ikon odpowiada jednemu niezależnemu systemowi HPLC lub GC.

Ekran instrumentu


Okno instrumentu jest centralnym punktem kontrolno - sterującym. Z tego miejsca operator posiada dostęp do wszystkich funkcji i miejsc systemu Clarity. Wyświetlane w nim są informacje o aktualnym stanie systemu, aktualnej próbce, wyświetlana jest nazwa aktywnej metody. Ikony są graficznymi skrótami szybkiego dostępu do parametrów metod, ekranu kontrolnego poszczególnych urządzeń, raportów i kalibracji. W szybki sposób można zmienić widok z okna akwizycji na chromatogram lub krzywą kalibracji. Diagram ikon odwzorowuje proces całej analizy umożliwiając na szybkie przełączanie pomiędzy poszczególnymi etapami analizy ( sekwencja, parametry, podgląd akwizycji, okno analizy, raporty, kalibracja).

Chromatogram i tabele wyników

W tym oknie wyświetlane są zarejestrowane chromatogramy oraz wyniki. Użytkownik w prosty sposób może modyfikować chromatogramy zarówno za pomocą tabeli integracyjnej jak i szeregu funkcji graficznej obróbki przebiegów. Postaci poszczególnych tabel - Results, Summary, Column Performance mogą być indywidualnie konfigurowane, tak aby odpowiadały wymaganiom każdego użytkownika. Tabela Summary zawiera wyniki wszystkich nałożonych chromatogramów - wszystkie wyniki w jednym miejscu.

Kalibracja

Okno kalibracji składa się z dwóch okien. Pierwsza z nich jest głównym oknem w którym są pokazane wszystkie zdefiniowane piki. W drugim oknie kalibracji są umieszczone indywidualne parametry oraz krzywa kalibracyjna wybranego komponentu.
Kalibracja jest zapisywana w oddzielnym pliku kalibracyjnym typu .cal. Takie rozwiązanie jest bardzo elastyczne i pozwala na stosowanie różnych kalibracji dla różnych metod. W szybki sposób można wrócić w tej samej metodzie do archiwalnych kalibracji bez potrzeby dokonywania żmudnych przeliczeń całej metody. Edycja kalibracji jest łatwa i intuicyjna dzięki temu, że mozna pracować tylko z plikiem kalibracyjnym a nie z całą metodą.

Sekwencja

Tabele sekwencji można w łatwy sposób edytować za pomocą mechanizmu automatycznego wypełniania - Fill Down i tworzyć sekwencje z wieloma próbkami. Status sekwencji jest wyświetlany za pomocą kolorowej ikony w lewej kolumnie. Automatyczny system kontroli sekwencji umożliwia bieżącą kontrolę prawidłowości wprowadzanych treści. System sprawdza również poprawność metody oraz automatycznie zabezpiecza przed powtórzeniami nazw chromatogramów w kolejnych analizach.

Okno statusu urządzeń

Okno statusu i kontroli poszczególnych modułów instrumentu. W jednym miejscu są pokazane wszystkie elementy sterujące poszczególnych modułów chromatografu. Odpowiada to przeniesieniu funkcji wszystkich klawiatur i wyświetlaczy do jednego okna kontrolnego. W oknie tym operator ma możliwość podglądu chwilowych wartości poszczególnych parametrów oraz bezpośredniego uruchamiania wybranych funkcji urządzeń.

System Clarity jest na bieżąco rozbudowywany. Szersze możliwości systemu dają dodatkowe moduły programowe odniesione do konkretnych technik analizy i przetwarzania danych.

Dostępne moduły rozszetrzeń Clarity

 1. SST - System Suitability Test
 2. NGA - Natural Gas Anlaysis
 3. PDA - przetwarzanie danych z detektorów DAD
 4. GPC - chromatografia żelowa
 5. MS - Spektrometria MS
 6. DHA - szczegółowa analiza węglowodorów
 7. CE - Elektroforeza kapilarna
 8. GC x GC
SST - System Suitability Test

Moduł SST pozwala na ocenę prawidłowego działania całego systemu chromatograficznego. Ocena jest oparta na wynikach obliczeń poszczególnych parametrów chromatograficznych. SST daje możliwość wyznaczenia wartości średniej z powtarzalnych dozowań próbki, obliczenie RSD% oraz odniesienie się do wprowadzonego przez uzytkownika kryterium akceptacji. Moduł umożliwia wykonanie obliczeń dla 12 parametrów ( takich jak np. czas retencji, asymetria, liczba półek teoretycznych itp.) zgodnie z trzema metodami farmakopealnymi USP, EP i JP.

NGA - Analiza gazu ziemnego i LPG

Rozszerzenie NGA jest dedykowane do kompleksowej analizy gazu ziemnego i LPG. Clarity sterujące różnymi chromatografami GC np. Agilent 6890 czy 7890 wraz z modułem NGA jest kompleksowym rozwiązaniem analizy LPG. NGA zawiera wszystkie niezbędne funkcje, które umożliwiają dokonanie obliczeń parametrów gazu ziemnego i LPG. Wygenerowany raport sumaryczny zawiera obliczenia wszystkich właściwości gazów na podstawie kilkunastu chromatogramów.

Analiza gazu ziemnego w module NGA dokonywana jest na podstawie norm

 • ISO 6976-95 Natural gas - Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition
 • ASTM D 3588-98 Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gaseous Fuels
 • GPA 2172-09 Calculation of Gross Heating Value, Relative Density and Compressibility Factor for Natural Gas Mixtures From Compositional Analysis

Analiza LPG w module NGA dokonywana jest na podstawie norm

 • ASTM D 2421-02 Standard Practice for Interconversion of Analysis of C5 and Lighter Hydrocarbons to Gas-Volume, Liquid-Volume, or Weight Basis
 • ASTM D 2598-02 Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis
 • ISO 8973-97 / EN589-04 Liquefied petroleum gases - Calculation method for density and vapor pressure

Szczegółowa lista obliczanych parametrów gazu ziemnego w module NGA

Norma ISO 6976-95

 1. Współczynnik ściśliwości
 2. Średnia masa cząsteczkowa
 3. Gęstość względna
 4. Gęstość
 5. Górna wartość opałowa
 6. Dolna wartość opałowa
 7. Indeks Wobbe’go

Normy ASTM D 3588-98 i GPA 2172-09

 1. Masa molowa
 2. Stosunek masy molowej
 3. Współczynnik ściśliwości
 4. Gęstość względna
 5. Idealna (teoretyczna) wartość opałowa
 6. Rzeczywista wartość opałowa

Normy ASTM D 2421-02 i D 2598-02

 1. Prężność pary
 2. Gęstość względna
 3. Liczba oktanowa

Normy ISO 8973-97 / EN589-04

 1. Absolutna prężność pary (tylko dla procentów molowych i masowych
 2. Pomiarowa prężność pary
 3. Liczba oktanowa
PDA - Analiza widmowa UV/VIS

Moduł PDA jest wykorzystywany do przetwarzania danych z wybranych detektorów DAD. Na podstawie odczytanego czasu retencji oraz widma UV zwiększa się wiarygodność analizy jakościowej. Widmo jest drugim czynnikiem po czasie retencji, potwierdzającym zgodność wykrytego związku ze wzorcem. Moduł PDA daje możliwość przeprowadzenia analizy widmowej, optymalizacji doboru długości fali dla analiz UV/VIS, badania czystości pików czy też identyfikacji komponentów z zastosowaniem biblioteki widm UV/VIS.

GPC - Chromatografia żelowa

Chromatografia żelowa (GPC) lub chromatografia wykluczenia (SEC) jest techniką oznaczania rozkładu masy cząsteczkowej polimerów i biopolimerów.

Wersja demo oprogramowania Clarity oferuje możliwość poznania wszystkich dostępnych funkcji, zasad działania i funkcjonalności produktu, jeszcze przed jego zakupem. Klikając poniższy odnośnik zostaną Państwo przekierowani na stronę producenta, który prześle wersję demonstracyjną oprogramowania bezpośrednio na podany przez Państwa adres e-mailowy.