Opinie klientów

Firma TLAB i jej serwisanci od rou 2020 serwisują i kwalifikują systemy Waters UPLC w oddziałach ZF Polpharma SA. Wszystkie przeprowadzane prace w zakresie usuwania awarii, wymian części, przeglądów oraz kwalifikacji wykonywane są w pełni profesjonalnie i terminowo. Oprócz okresowych przeglądów z kwalifikacjami systemów Waters UPLC, serwisanci przeprowadzili szereg doraźnych napraw, cechujących się właściwą identyfikacją źródeł uszkodzeń oraz szybkim czasem ich usunięcia. Szczególnie we współpracy z firmą TLab cenimy sobie elastyczność i dostosowanie do potrzeb Klienta. Nasze zadowolenie ze współpracy pozwala z całym przekonaniem rekomendować usługi firmy TLAB innych klientom jako partnera biznesowego.

Piotr Ceszlak

Kierownik ds. Walidacji ZF Polpharma , Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Serwisanci z Polski byli świetni, bardzo kompetentni, szybcy i sprawni.

Przeglądy i prace serwisowe zostały wykonane profesjonalnie i sprawnie. Połączenie pracy w laboratorium z czynnościami zdalnymi w celu przyśpieszenia pracy okazało się bardzo wydajne i dobrze zaakceptowane przez użytkownika końcowego.

Zespół

Gedeon Richter Romania

Instalacja przebiegła sprawnie. Zostały wykonane testy sprawdzające parametry urządzenia. Stwierdzono poprawność działania detektora. Zostało przeprowadzone szkolenie użytkowników. Detektor pracuje bez zakłóceń i spełnia wymagania jakie określono przy zamówieniu. Ze współpracy z firmą jesteśmy zadowoleni.

Barbara Szot Piaskowska

Olimp Laboratories

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oświadcza, że przetarg na instalację w naszym zakładzie zestawu HPLC firmy ACME o wartości brutto ok. 120.000,-PLN został wygrany przez firmę TLAB TECHNIKA LABORATORYJNA. Zamówienie na wykonanie tej usługi zostało zrealizowane zgodnie z umową i terminowo. Aparatura działa sprawnie i bez żadnych zakłóceń.

prof. dr hab. Roman Kaliszan

kierownik Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny

Pragniemy wyrazić słowa uznania zespołowi ekspertów firmy TLab za przeprowadzenie w pełni profesjonalnego i dodatkowo w niezwykle miłej i twórczej atmosferze szkolenia z zakresu obsługi chromatografu gazowego , zrealizowanego w dniach od 16 do 20 listopada 2009 r. dla pracowników Laboratorium naszej firmy. Warsztatu zawierały bardzo szeroką wiedzę merytoryczną, były prowadzone z pełnym zaangażowaniem, sumiennie i rzetelnie realizując ustalenia w pełnym zakresie i z należytą starannością, co w przyszłości na pewno zaskutkuje przyniesieniem wymiernych korzyści naszej firmie i pracownikom. W naszej ocenie grupa specjalistów firmy TLab prowadzi szkolenia w najwyższym stopniu w sposób profesjonalny, zarówno pod kątem ilości przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia.

Grażyna Podhajski

Prezes Zarządu, EUROSERVICE ZPT

Chromatograf YL9100 HPLC firmy Young Lin (Korea Południowa) z oprogramowaniem YL Clarity został zakupiony przez WSZKiPZ za pośrednictwem firmy TLAB reprezentowanej przez Pana Jarosława Czajkę. Oprogramowanie YL Clarity jest łatwe w obsłudze dla użytkownika, zarówno pod kątem zbierania danych, ich przetwarzania jak i graficznej prezentacji. Aparatura działa sprawnie i bez żadnych zakłóceń. Dotychczas uzyskane wyniki pod względem sprawności i rozdzielczości nie budzą zastrzeżeń. Powtarzalność analiz mieści się w zakresach norm. Z przyjemnością stwierdzamy także, że świadczone przez pana Czajkę usługi konsultacyjne i szkoleniowe cechuje wysoka jakość i solidność wykonania. W naszej opinii Firma TLab jest partnerem godnym polecenia innym klientom.

Krzysztof Staliński prof. WSZKiPZ dr hab

Prorektor ds. Nauki, Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia

Laboratorium Analityczne informuje, że Pan Jarosław Czajka realizował instalację zestawu chromatograficznego HPLC Merck HITACHI dla PIW IPOCHEM Sp. z o.o. oraz prowadził szkolenie użytkowników. Od tamtej pory Pan Jarosław Czajka świadczy usługi serwisowe i konsultacyjne dla wyżej wymienionego sprzętu jak i oprogramowania. Szybkość reakcji na nasze potrzeby jest dużym ułatwieniem w pracy Laboratorium. Wysoka jakość i skuteczność świadczonych przez Firmę TLab usług spełnia nasze oczekiwania. Nasze zadowolenie ze współpracy pozwala polecić firmę TLab innym klientom.

Dr Barbara Zielińska

Kierownik Laboratorium Analitycznego, IPOCHEM

W lutym 2014 r. przedsiębiorstwo TLAB dostarczyło do siedziby naszej firmy chromatograf gazowy YL6500 w konfiguracji: dozownik S/SL, detektor FID, autoinjector 15 pozycji wraz z oprogramowaniem YLClarity. Sprzęt został dostarczony i zainstalowany zgodnie z ustalonymi terminami i bez żadnych problemów. Serwisant / dostawca sprzętu przeprowadził pierwsze uruchomienie wraz z zleconymi testami kwalifikacyjnymi. Kwalifikacja sprzętu wraz z szkoleniem przebiegła sprawnie i bez zastrzeżeń. Sprzęt w pełni spełnia wymagania ustalone w specyfikacji wymagań użytkownika. Nie mamy żadnych zastrzeżeń co do współpracy z firmą TLAB. Mocną stroną przedsiębiorstwa jest szybka, niezawodna i profesjonalna pomoc techniczna.

Magdalena Maciejewska

Kierownik Kontroli Jakości, Laboratorium farmaceutyczne AVENA

W imieniu Zarządu informujemy, że firma TLab Technika Laboratoryjna, reprezentowana przez Pana Jarosław Czajkę, w kwietniu 2007 roku realizowała zamówienie instalacji systemu HPLC Merck HITACHI dla „LabAnalityka” Sp. z o.o. oraz świadczyła wielokrotnie usługi serwisowe i konsultacje dla sprzętu chromatograficznego. Z przyjemnością stwierdzamy, że dostarczone przez Pana Czajkę usługi cechuje wysoka jakość i solidność wykonania. Firma TLab wykazała się dużą sumiennością i doświadczeniem w wykonywaniu powierzonych prac instalacyjnych, dostarczone aparaty laboratoryjne spełniły nasze oczekiwania, a serwisowanie, naprawy i konsultacje charakteryzują się dużą skutecznością. Poziom usług oraz ich terminowość pozwala stwierdzić, iż firma TLab jest partnerem godnym zaufania i polecenia innym klientom.

Karolina Hordyńska

Prezes Zarządu, LabAnalityka

Firma TLab reprezentowana przez pan Jarosława Czajkę instalowała u nas detektor do zestawu chromatografu cieczowego oraz świadczy usługi serwisowe. Jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych usług przez Firmę TLab i polecamy ją innym klientom. Ponadto poświadczam, że zakupione w 2008 r kolumny Cadenza CD-C18 do HPLC w tej firmie doskonale się spisują w naszych analizach związkach polifenolowych. Uzyskaliśmy poprawę rozdziału analizowanych substancji, skrócenie czasu analiz i oszczędność rozpuszczalnika acetonitrylu.

prof. dr hab. Jan Oszmiański

Kier. Kat. Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Itaru Yazawa, Imtakt Corp. Japan, otrzymał prestiżową nagrodę podczas konferencji Separation Science,
która odbyła się w Singapurze w sierpniu 2009. Nagroda została przyznana za najbardziej innowacyjną prezentację posterową dotyczącą opracowania fazy stałej ODS kolumn Scherzo SM-C18 z odpowiednio modyfikowanymi ligandami, umożliwiającymi pracę od faz normalnych ( NP ) do odwróconych ( RP ) oraz w trybach jonowymiennych ( IEX ). Firma TLab ma przyjemność przedstawić w swojej ofercie nagrodzone kolumny Scherzo SM-C18.

David Hills

Kierownik Naukowy, Separation Science, Singapore

Chromatograf YL6100 firmy Young Lin (Korea Południowa ), w konfiguracji FID, Split – splitless, z oprogramowaniem YL Clarity był testowany przez Katedrę Chemii WNoŻ w okresie lipiec – listopad 2010. Wykonywane analizy to między innymi estry metylowe kwasów tłuszczowych na kolumnach InertCap firmy GLS (Japonia). Uzyskane wyniki pod względem sprawności i rozdzielczości nie budzą zastrzeżeń, są zgodne z wzorcami. Powtarzalność analiz mieści się w zalecanych zakresach norm. Oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika, łatwe w obsłudze, zarówno pod kątem zbierania danych, jak ich integracji i kalibracji. Wydaje się, że pomimo krótkiego okresu testowany chromatograf gazowy może być rekomendowany do prac naukowo – badawczych.

dr Piotr Koczoń

Kierownik Zakładu, SGGW Wydział Nauk o Żywności

Firma TLAB z Warszawy serwisuje od 2014 roku w naszym laboratorium zakładowym chromatograf gazowy z autosamplerem Headspace przeznaczony do oznaczania pozostałości różnych rozpuszczalników organicznych w foliach z nadrukami.
Oprócz przeglądów i prac serwisowych firma TLAB wykonała w tym okresie praktyczne wdrożenie oznaczania ilościowego pozostałości 10 rozpuszczalników w foliach wraz z kalibracją metody analitycznej, a także kwalifikację operacyjną i procesową naszego systemu GC. Dostarczona dokumentacja dotycząca kalibracji i kwalifikacji jest kompletna, a instrukcje są czytelne i zrozumiałe. Przeprowadzone niezbędne szkolenia naszego personelu były fachowe i wyczerpujące.

Czas reakcji na serwis jest wystarczająco krótki (do 48 godzin, często jeszcze krótszy), a wspomaganie ON-LINE w nagłych problemach za pomocą internetu jest praktycznie natychmiastowe.

Panowie Jarosław Czajka i Andrzej Nowiński wykazują się w swojej pracy dużą wiedzą praktyczną i teoretyczną oraz znaczną kulturą techniczną.

Dyrektor Kontroli Jakości

Dyrektor Kontroli Jakości, KB Folie Polska

TLab otrzymała nagrodę podczas Targów EuroLab 2010 w konkursie Najlepsza Oferta Targowa w kategorii Analityka Chemiczna za kolumnę Imtakt Scherzo SM-C18. Jesteśmy dumni z otrzymanej nagrody, gdyż jest to już druga nagroda jaką otrzymała innowacyjna kolumna Imtakt Scherzo SM-C18

prof. dr hab. Jerzy Golimowski

Przewodniczący Komisji Konkursowej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Informujemy, ze w związku z realizacją projektu „Chromatograf gazowy – my również walczymy o jakość i bezpieczeństwo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw -wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy – TLab Technika Laboratoryjna Jarosław Czajka 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Szklarniowa 5G Oferta Nr.TLAB-16.01-2/2011/GC. Przedmiotem zamówienia był chromatograf gazowy wraz z opracowanymi i zwalidowanymi metodami do oznaczania gazów w mieszankach gazowych oraz oznaczania zanieczyszczeń w surowcach gazowych. Zamówienie zostało zrealizowane w terminie zgodnie z zamówieniem.

Jacek Stefański

Pełnomocnik, Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny "KAR-BART"

Euroservice Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o. niniejszym poświadcza, że firma Tlab Technika Laboratoryjna Jarosław Czajka z siedzibą, ul. Szklarniowa 5G, 05-077 Warszawa-Wesoła zrealizowała dla naszej firmy zamówienie dotyczące systemu chromatografu gazowego z serii YL6500GC produkcji firmy YL Instrument na podstawie umowy Nr 1/2013/LAB.

Zlecone zamówienie było wykonane w pełni profesjonalnie, terminowo i jakościowo bez zastrzeżeń.

Na podstawie powyższej współpracy możemy rekomendować firme Tlab Technika Laboratoryjna Jarosław Czajka jako solidnego i wiarygodnego kontrahenta.

Grażyna Podhajski

Prezes Zarządu, EUROSERVICE ZPT

Niniejszym informujemy, że firma TLab Technika Laboratoryjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szklarniowej 5G, w 2011 roku dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła wysokiej jakości urządzenia laboratoryjne do laboratoriów „LabAnalityka” Sp. z o.o. tj. : chromatograf HPLC z detektorem UV, Firmy Young Lin Instruments typ YL9100, chromatograf HPLC z detektorem RI, Firmy Young Lin Instruments typ YL9100. Firma TLab zrealizowała przedmiot umowy z należytą starannością i zgodnie z deklarowanym terminem, a Pracownicy Firmy wykazali się dużą sumiennością doświadczeniem w wykonywaniu powierzonych prac.

Karolina Hordyńska

Prezes Zarządu, LabAnalityka