Innowacyjne kolumny HPLC firmy IMTAKT

Kolumny chromatograficzne są zasadniczym elementem w chromatografii jako metody separacyjnej i służą do rozdzielania mieszanin oraz badania i analizy składu mieszanin związków chemicznych. Wprowadzona mieszanina za pomocą fazy ruchomej – ciekłej do kolumny, podlega rozdzieleniu na poszczególne składniki na skutek oddziaływań pomiędzy fazą ruchomą, fazą stacjonarną oraz poszczególnymi analitami. Wprowadzone składniki mieszaniny przemieszczają się wzdłuż kolumny z szybkością uzależnioną od siły oddziaływania cząsteczek z zastosowanym adsorbentem. Zróżnicowanie tych sił, w zależności od budowy i rodzaju poszczególnych cząsteczek, umożliwia rozdzielenie składników mieszanki i ich analizę jakościową i ilościową. Obecnie technika HPLC jest szeroko stosowana w takich dziedzinach jak farmacja, przemysł chemiczny, przemysł żywieniowy, weterynaria, badania pozostałości pestycydów, badania zawartości mykotoksyn.

W ofercie posiadamy unikatowe japońskie kolumny chromatograficzne Imtakt. O ich wyjątkowości mogą świadczyć zarówno nagrody otrzymane podczas międzynarodowej konferencji Separation Science, jak i Targów EuroLab 2010 w Polsce.

 

Kolumny chromatograficzne IMTAKT – gwarancja dokładnych wyników

Unikatowe kolumny HPLC Imtakt opracowywane są z założeniem, by stworzyć produkty o najwyższych parametrach a zarazem takie, których jeszcze nikt nie oferuje. Unikatowość kolumn Imtakt polega na ich wysokiej jakości (żywotność do 5000 próbek / 1 kolumnę), a przede wszystkim na specyficznych właściwościach – takich jak np. stworzenie kolumn jonowymiennych na bazie złoża ODS czy też kolumny z serii Intrada Amino Acid, które pozwalają w analizach LC-MS aminokwasów uniknąć stosowania procesu derywatyzacji, co upraszcza wykonanie badania. Różnorodność dostępnych kolumn HPLC Imtakt oraz setki aplikacji dają analitykowi potężne narzędzie do rozwiązywania najtrudniejszych zadań związanych z separacją trudno rozdzielających się związków.

Kolumny Imtakt dedykowane są zarówno dla farmacji, chemii, biologii, medycyny, kosmetologii, jak i szeregu innych dziedzin, gdzie podstawą analiz są techniki HPLC i UPLC. Specjaliści TLab chętnie doradzą i zaprezentują dostępne aplikacje, które wydatnie mogą pomóc w dopracowaniu indywidualnych metod.

 

Szeroki wybór kolumn HPLC IMTAKT

Kolumny chromatograficzne znajdują zastosowanie szczególnie w laboratoriach analitycznych i w różnych działach przemysłu chemicznego, ale także w innych dziedzinach, takich jak biotechnologia, botanika czy farmacja w pracy nad potwierdzaniem zawartości substancji czynnych w lekach i badaniem czystości surowców.  Produkty Imtakt są również stosowane w przemyśle i analizie polimerów, biopolimerów, służbie zdrowia, czy analizach środowiskowych. Ogromny nacisk jest obecnie kładziony na opracowywanie rozwiązań kolumn zoptymalizowanych do szybko rozwijającej się i powszechnie stosowanej techniki LC-MS. Szereg produktów Imtakt wraz z opracowanymi aplikacjami wskazuje na dominującą rolę LC-MS w nowoczesnych badaniach. Stąd firma wprowadza coraz więcej rozwiązań dedykowanych do tego typu techniki analitycznej. Jako jednym z przykładów są kolumny Intrada Amino Acid, dedykowane do analiz aminokwasów właśnie tą techniką. Obecnie większość aplikacji oraz kolumn chromatograficznych Imtakt dedykowana jest dla techniki LC-MS, ale bogaty asortyment zawiera również szeroką gamę rozmiarów kolumn dla tradycyjnych technik HPLC czy UPLC (serie HT i UP).

Każdy znajdzie tutaj kolumnę odpowiednią do swojej analizy i posiadanego sprzętu. Oprócz kolumn chromatograficznych oferujemy również chromatografy gazowe, chromatografy cieczowe, a także akcesoria do HPLC i GC. Zespół TLab chętnie pomoże w doborze najbardziej odpowiedniego produktu do konkretnych analiz.

Podział kolumn IMTAKT ze względu na branżę

LC-MS

Kolumny polecane dla LC-MS:

Dacapo DX-C18
• Technologia Dual-Matrix
• Odpowiednia dla podstawowych związków
• Kompatybilna z UHPLC

Intrada Amino Acid
• Może rozdzielić 55 aminokwasów
• Wysoka wydajność analizy aminokwasów
• Analiza bez derywatyzacji

Intrada Organic Acid
• Analiza kwasów organicznych metodą LC-MS
• Analiza bez derywatyzacji
• Idealna do kwasów karboksylowych i innych anionów.

Farmaceutyka

Kolumny polecane dla farmaceutyki:

Dacapo DX-C18
• Technologia Dual-Matrix
• Odpowiednia dla podstawowych związków
• Kompatybilna z UHPLC

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Cadenza HS-C18
Pierwsza na świecie odtwarzalna kolumna z bezpośrednim wtryskiem
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
• Idealna do stosowania wraz z próbkami biologicznymi

Kosmetologia

Kolumny polecane dla kosmetologii:

Dacapo DX-C18
• Technologia Dual-Matrix
• Odpowiednia dla podstawowych związków
• Kompatybilna z UHPLC

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Cadenza HS-C18
Pierwsza na świecie odtwarzalna kolumna z bezpośrednim wtryskiem
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
• Idealna do stosowania wraz z próbkami biologicznymi

Białka

Kolumny polecane dla białek:

Presto FF-C18
• Bardzo wysoka wydajność
• Odpowiednia kolumna do separacji białek i dużych polimerów
• 20 kDa – 30 MDa

Intrada SEC
• Na bazie krzemionki
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna
• GPC lub GFC w jednej kolumnie

Intrada WP-PR
Zoptymalizowana faza stacjonarna do rozdziału białek (<300 kDa)
• Zaprojektowana specjalnie do analizy białka
Polimerowe zamknięcie końcowe i wysoka wydajność cząstek 3 µm

Biochemia

Kolumny polecane dla biochemii:

Intrada Amino Acid
• Może rozdzielić 55 aminokwasów
• Wysoka wydajność analizy aminokwasów
• Analiza bez derywatyzacji

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Cadenza HS-C18
Pierwsza na świecie odtwarzalna kolumna z bezpośrednim wtryskiem
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
• Idealna do stosowania wraz z próbkami biologicznymi

Związki powiązane z DNA

Kolumny polecane dla związków powiązanych z DNA:

Unison UK-Amino
Materiał aminopropylowy o normalnej fazie
• Odpowiednia do analizy cukrów i węglowodanów
• Bardzo wydajna kolumna 3µ

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Presto FF-C18
• Bardzo wysoka wydajność
• Odpowiednia kolumna do separacji białek i dużych polimerów
• 20 kDa – 30 MDa

Witaminy

Kolumny polecane dla witamin:

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Unison UK-Amino
Materiał aminopropylowy o normalnej fazie
• Odpowiednia do analizy cukrów i węglowodanów
• Bardzo wydajna kolumna 3µ

Cadenza CD-C18
• Odpowiednia do badania zanieczyszczeń lub separacji izomerów
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
Selektywność idealna do drobnocząsteczkowych testów (farmaceutycznych lub narkotyków)

Steroidy

Kolumny polecane dla steroidów:

Cadenza CD-C18
• Odpowiednia do badania zanieczyszczeń lub separacji izomerów
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
Selektywność idealna do drobnocząsteczkowych testów (farmaceutycznych lub narkotyków)

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Unison UK-Phenyl
• Idealna do zastosowań o dużej przepustowości
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
Idealna do rozdzielania izomerów o, p i m

Chemia gastronomiczna

Kolumny polecane dla chemii gastronomicznej:

Intrada Amino Acid
• Może rozdzielić 55 aminokwasów
• Wysoka wydajność analizy aminokwasów
• Analiza bez derywatyzacji

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Unison UK-Amino
Materiał aminopropylowy o normalnej fazie
• Odpowiednia do analizy cukrów i węglowodanów
• Bardzo wydajna kolumna 3µ

Chemikalia przemysłowe

Kolumny polecane dla chemikaliów przemysłowych

Dacapo DX-C18
• Technologia Dual-Matrix
• Odpowiednia dla podstawowych związków
• Kompatybilna z UHPLC

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Intrada SEC
• Na bazie krzemionki
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna
• GPC lub GFC w jednej kolumnie

Środowisko i rolnictwo

Kolumny polecane dla środowiska i rolnictwa:

Dacapo DX-C18
• Technologia Dual-Matrix
• Odpowiednia dla podstawowych związków
• Kompatybilna z UHPLC

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Cadenza CD-C18
• Odpowiednia do badania zanieczyszczeń lub separacji izomerów
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
Selektywność idealna do drobnocząsteczkowych testów (farmaceutycznych lub narkotyków)

Botanika

Kolumny polecane dla botaniki:

Intrada Amino Acid
• Może rozdzielić 55 aminokwasów
• Wysoka wydajność analizy aminokwasów
• Analiza bez derywatyzacji

Scherzo SM-C18
Retencja biegunowa i niepolarna w warunkach odwróconej fazy
Kompatybilna z LC-MS
Wielopoziomowa retencja bez odczynników parujących jony

Cadenza HS-C18
Pierwsza na świecie odtwarzalna kolumna z bezpośrednim wtryskiem
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
• Idealna do stosowania wraz z próbkami biologicznymi

Sacharydy

Kolumny polecane dla sacharydów:

Unison UK-Amino
Materiał aminopropylowy o normalnej fazie
• Odpowiednia do analizy cukrów i węglowodanów
• Bardzo wydajna kolumna 3µ

Oligosacharydy

Kolumny polecane dla oligosacharydów:

Unison UK-Amino
Materiał aminopropylowy o normalnej fazie
• Odpowiednia do analizy cukrów i węglowodanów
• Bardzo wydajna kolumna 3µ

Presto FF-C18
• Bardzo wysoka wydajność
• Odpowiednia kolumna do separacji białek i dużych polimerów
• 20 kDa – 30 MDa

Polisacharydy

Kolumny polecane dla polisacharydów:

Presto FF-C18
• Bardzo wysoka wydajność
• Odpowiednia kolumna do separacji białek i dużych polimerów
• 20 kDa – 30 MDa

Wstrzykiwanie surowicy

Kolumny polecane dla wstrzykiwania surowicy:

Presto FF-C18
• Bardzo wysoka wydajność
• Odpowiednia kolumna do separacji białek i dużych polimerów
• 20 kDa – 30 MDa

Cadenza HS-C18
Pierwsza na świecie odtwarzalna kolumna z bezpośrednim wtryskiem
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
• Idealna do stosowania wraz z próbkami biologicznymi

Cadenza CW-C18
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
Odpowiednia do fosfolipidów i sfingolipidów
Idealna dla wysoko zasadowych związków

Syntetyczne polimery

Kolumny polecane dla syntetycznych polimerów:

Cadenza CW-C18
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
Odpowiednia do fosfolipidów i sfingolipidów
Idealna dla wysoko zasadowych związków

Presto FF-C18
• Bardzo wysoka wydajność
• Odpowiednia kolumna do separacji białek i dużych polimerów
• 20 kDa – 30 MDa

Intrada SEC
• Na bazie krzemionki
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna
• GPC lub GFC w jednej kolumnie

Aminokwasy i peptydy

Kolumny polecane dla aminokwasów i peptydów:

Dacapo DX-C18
• Technologia Dual-Matrix
• Odpowiednia dla podstawowych związków
• Kompatybilna z UHPLC

Intrada Amino Acid
• Może rozdzielić 55 aminokwasów
• Wysoka wydajność analizy aminokwasów
• Analiza bez derywatyzacji

Cadenza CW-C18
• Kolumna 3µ ODS  o bardzo wysokiej wydajności
Odpowiednia do fosfolipidów i sfingolipidów
Idealna dla wysoko zasadowych związków