Kwalifikacje chromatografów OQ/PQ

Wykonujemy kwalifikacje OQ/PQ uniwersalnym systemem niezależnym od żadnego producenta sprzętu chromatograficznego. Posiadamy szeroki zakres wzorców oraz procedur SOP. Przed każdą kwalifikacją przygotowujemy indywidualny jej projekt, który jest następnie akceptowany przez użytkownika. Możemy przygotować zindywidualizowany projekt dla dowolnego chromatografu HPLC/GC.

Nasz system umożliwia użytkownikowi zadecydowanie o parametrach pomiarów (m.in. o przepływie, temperaturze, objętości) na etapie projektu kwalifikacji. Oferujemy możliwość dostosowania systemu dla każdego – dzięki czemu maksymalnie pozwala to na zbliżenie parametrów pomiarowych do parametrów, z którymi pracuje klient.