Strona główna > Oferta > Akcesoria > Optimize Technologies > EXP - złączki, nakrętki, stożki, filtry UHPLC

EXP - złączki, nakrętki, stożki, filtry UHPLC

Seria EXP® to niezwykle innowacyjne rozwiązanie w zakresie uniwersalnego podłączenia do kolumn HPLC/UPLC różnych producentów o różnej głębokości gniazda typu 10-32 i 6-40. Metalowa nakrętka ryflowana do ręcznego dokręcania. Dodatkowe profilowanie umożliwia zastosowania także klucza do dociśnięcia dla połączeń do 20 000psi. Uszczelka obustronnie stożkowa wykonana jest z tytanu oraz PEEK. Stożek tytanowy w momencie dokręcania nakrętki zaciska się na kapilarze, a stożek PEEK uszczelnia połączenie w gnieździe kolumny. Element tytanowy jest sprężysty - zaciśnięcie uszczelki jest odwracalne. Rozwiązanie takie umożliwia wielokrotne stosowanie połączenia z kolumnami o różnej głębokości gniazd typu 10-32 (Waters, Merck, Agilent itp.).


Przy zmianie kolumny można swobodnie przesunąć uszczelkę stożkową wzdłuż kapilary tak, aby odpowiednio dopasować do głębokości innej kolumny.

System EXP® gwarantuje idealne uszczelnienie połączenia każdej kolumny w każdym chromatografie.

Akcesoria EXP® to także:

 • filtry ochronne do kolumn UPLC
 • przedkolumny
 • systemy oczyszczanie próbek on-line i off-line (pułapkowanie)
 • uniwersalne zawory zwrotne do pomp UHPLC

 

Pobierz prezentację produktów z serii EXP®

Pobierz broszurę akcesoria UPLC z serii EXP®

 

 

tl_files/produkty/OPTIMIZE/100_USA.png

Podstawowe zalety połączeń serii EXP®:

 • ręczne mocowanie z uszczelnieniem połączenia do 20 000psi
 • połączenia tetsowane do 30 000psi
 • automatyczna redukcja objętości martwej ZDV
 • możliwość stosowania do podłączeń kolumn o różnej głębokości gniazd
 • możliwość stosowania w systemach HPLC i UPLC
 • dopasowanie do gniazd 10-32 i 6-40
 • wyprodukowane w 100% w USA

Oferta systemu połączeń EXP® dla kapilar 1/16" i standardu 10-32

Uszczelka hybrydowa obustronnie stożkowa 1/16"

15-24-03832 - Hybrydowa uszczelka tytanowa obustronnie stożkowa 1/16" - 10szt/opk

15-24-03831 - Hybrydowa uszczelka tytanowa obustronnie stożkowa 1/16"

10-32 nakrętka ryflowana z uszczelką hybrydową

15-20-03888 - nakrętka ryflowana z uszczelką hybrydową

15-20-03930 - nakrętka ryflowana z uszczelką hybrydową - 10szt/opk

10-32 nakrętka sześciokątna DŁUGA z uszczelką hybrydową

15-20-03841 - DŁUGA nakrętka sześciokątna 10-32

15-20-03842 - DŁUGA nakrętka sześciokątna z uszczelką hybrydową 10-32 - 10szt/opk

10-32 nakrętka sześciokątna STANDARD z uszczelką hybrydową

15-20-04120 - 10-32 STANDARD nakrętka sześciokątna z uszczelką hybrydową

15-20-03833 - 10-32 STANDARD nakrętka sześciokątna

15-20-03834 - 10-32 STANDARD nakrętka sześciokątna z uszczelką hybrydową - 10szt/opk

10-32 nakrętka sześciokątna KRÓTKA z uszczelką hybrydową

15-20-03839 - 10-32 KRÓTKA nakrętka sześciokątna

15-20-03840 - 10-32 KRÓTKA nakrętka sześciokątna z uszczelką hybrydową - 10szt/opk

10-32 łącznik do przedkolumn i filtrów

15-20-04128 - Łącznik do przedkolumn EXP 10-32 x 2 kapilara stalowa 1/16" OD x 0.005" ID x 5cm

Oferta systemu połączeń EXP® dla kapilar 1/32" i standardu 6-40

Uszczelka hybrydowa obustronnie stożkowa 1/32" NANO

15-19-04242 - Hybrydowa uszczelka tytanowa obustronnie stożkowa 1/32" NANO

15-19-04243 - Hybrydowa uszczelka tytanowa obustronnie stożkowa 1/32" NANO - 10szt/opk

6-40 nakrętka ryflowana z uszczelką hybrydową

15-19-04245 - nakrętka ryflowana z uszczelką hybrydową NANO

15-19-04246 - nakrętka ryflowana z uszczelką hybrydową NANO - 10szt/opk

15-19-04244 - nakrętka ryflowana NANO

6-40 nakrętka sześciokątna z uszczelką hybrydową

15-19-04248 - 6-40 nakrętka sześciokątna z uszczelką hybrydową

15-19-04249 - 6-40 nakrętka sześciokątna z uszczelką hybrydową - 10szt/opk

15-19-04247 - 6-40 nakrętka sześciokątna 

Oferta filtrów z serii EXP®

Filtry trzpieniowe z serii EXP

Filtry EXP STEM Filter są nowoczesnym rozwiązaniem skutecznego zabezpieczenia drogich kolumn UPLC. Kompaktowa budowa, zastosowanie opatentowanego systemu połączenia EXP z hybrydową uszczelką gwarantują idealne zabezpieczenie kolumn U-HPLC oraz szczelność połączeń do 20 000psi. Seria EXP STEM dodatkowo charakteryzuje się bardzo małą całkowitą objętością roboczą 0.27μl.

15-04-04122 - Zestaw filtracyjny EXP 0.2 μm 1)

15-04-04123 - Zestaw filtracyjny EXP 0.5 μm 1)

15-04-04117 - 0.2 μm, wymienne kartridże filtracyjne EXP, 5/opk

15-04-04119 - 0.5 μm, wymienne kartridże filtracyjne EXP, 5/opk

1) Zestaw zawiera: uchwyt filtra, uszczelkę hybrydową i 3 wymienne kartridże


Przykładowe zastosowanie systemu fitrów trzpieniowych


Filtry przedkolumnowe EXP

Filtry przedkolumnowe EXP są propozycją zabezpieczenia kolumn HPLC i UPLC o małych rozmiarach ziarna. Zastosowanie fitrów przedkolumnowych chroni drogie kolumny UPLC i zwiększa ich żywotność. Zastosowany systemem połączeń EXP gwarantuje redukcję objętości martwej ( ZDV ) oraz szczelność do 20 000psi.

15-04-03837 - Uchwyt filtra przedkolumnowego (wraz z nakrętką i uszczelką)

15-04-03093 - 0.5 μm, EXP przedkolumnowy kartridż filtracyjny, 5szt/opk

15-04-03096 - 0.2 μm, EXP przedkolumnowy kartridż filtracyjny, 5szt/opk

15-04-03094 - 0.5 μm, EXP przedkolumnowy kartridż filtracyjny, 10szt/opk

15-04-03097 - 0.2 μm, EXP przedkolumnowy kartridż filtracyjny, 10szt/opk

 

Sposób zastosowania filtrów przedkolumnowych EXP

tl_files/produkty/OPTIMIZE/OPTI_EXP_PRECOLUMN_FILTER_SET.PNG

Szybkie oczyszczanie i zatężanie próbek z zastosowaniem techniki pułapkowania.

Wprowadzenie do techniki pułapkowania EXP Trap

TECHNIKA PUŁAPKOWANIA

Pułapkowanie jest techniką chromatograficzną, jednakże więcej ma wspólnych cech z techniką SPE niż z LC. Aplikacje z zastosowaniem techniki pułapkowania są tak opracowywane, aby docelowy związek (pożądany analit lub niepożądane zanieczyszczenie) całkowicie został związany (zatrzymane) do fazy stacjonarnej pułapki lub całkowicie niezwiązany został wyeluowany z układu.

 
tl_files/produkty/OPTIMIZE/OPTI_CARTRIDGE.PNGPojęcie "kartridża pułapkowego"  odnosi się do specjalnego wkładu wypełnionego odpowiednio dobraną fazą stacjonarną i o odpowiednio dobranej objętości, który umożliwia całkowite zatrzymanie określonej ilości analitu (lub zanieczyszczenia) z próbki.

 

 

Podsumowując, pułapkowanie to:

 • zatrzymanie analitu w pułapce oraz swodobna elucja matrycy i zanieczyszczeń do ścieków
 • zatrzymanie matrycy i zanieczyszczeń w pułapce i swobodna elucja analitu bezpośrednio do kolumny
 • zatężanie próbek o niskim stężeniu on-line / off-line
PRZYKŁAD 1: pułapkowanie analitu + wymywanie zanieczyszczeń i matrycy

tl_files/pliki/BROSZURY I PREZENTACJE/OPTIMIZE/TRAPPING_RYS_1A.PNG

Wprowadzenie próbki do pułapki.
Na rys. 1_A zawór 10-portowy ustawiony jest w pozycji bezpośredniego przepływu fazy ruchomej do kolumny. W tym samym czasie pompa pomocnicza z odpowiednio dobraną fazą ruchomą podaje eluent do układu pułapkowania. Autosampler umieszczony pomiędzy pompą pomocniczą a zaworem 10-portowym podaje próbkę, która transportowana jest do kartdridża pułapkowego. Wypełnienie kartridża oraz eluent pompy pomocniczej muszą być tak dobrane, aby pułapka miała wysoką selektywność względem analitu i jednocześnie niskie powinowactwo do soli jonowych i innych zanieczyszczeń.


tl_files/pliki/BROSZURY I PREZENTACJE/OPTIMIZE/TRAPPING_RYS_1B.PNG

Wymywanie analitu.
W kartridżu pułapkowym znajduje się jedynie analit. Zanieczyszczenia zostały wypłukane do ścieku. Zawór 10-portowy zostaje przełączony do pozycji pokazanej na rys. 1_B. Analit zostaje wymyty fazą właściwą w kieruku przeciwnym do kierunku wprowadzania próbki do pułapki. Jest to najbardziej optymalny i najszybszy sposób elucji czystego analitu celem dalszej analizy UHPLC lub LC-MS.

PRZYKŁAD 2: pułapkowanie zanieczyszczeń i matrycy + bezpośrednie wymywanie analitu

tl_files/pliki/BROSZURY I PREZENTACJE/OPTIMIZE/TRAPPING_RYS_2A.PNG

Wprowadzenie próbki do pułapki.
Na rysunku 2_A pokazano schemat połączeń dla sytuacji zastosowania pułapkowania zanieczyszczeń i matrycy i bezpośredniej elucji oczyszczonego analitu do kolumny. Po wprowadzeniu próbki do układu przenoszona jest bezpośrednio do kolumny pułapkowej. Matryca i zanieczyszczenia zatrzymywane są w pułapce. czysty analit podawany jest dalej do kolumny. Odpowiednio dobrane fazy mobilne oraz faza stacjonarna pułaki umożliwiają skuteczne oczyszczenie badanego analitu.

 

 


tl_files/pliki/BROSZURY I PREZENTACJE/OPTIMIZE/TRAPPING_RYS_2B.PNGRegeneracja kolumny pułapkowej.
Zawór 10-portowy zostaje przełączony do pozycji pokazanej na rysunku 2_B. Eluent podawany za pomocą pompy pomocniczej wymywa w kierunku przeciwnym zaniczyszczenia z pułapki do ścieku. Po tym etapie system gotowy jest do oczyszczania kolejnej próbki.

PRZYKŁAD 3: Zatężanie analitu online LC-MS

Zatężanie analitu

Dostępne kartridże i kolumny pułapkowe z serii EXP

Pułapki EXP NANO i EXP NANO HR

EXP NANO

Pułapki trzpieniowe EXP STEM

Pułapki trzpieniowe EXP STEM

Kolumny pułapkowe EXP TRAP

Kolumny pułapkowe EXP TRAP

Przedkolumny EXP

Przedkolumny EXP

Kolumny analityczne EXP

Kolumny analityczne EXP

Oferta zaworów zwrotnych do pomp UHPLC z serii EXP®

Zawory zwrotne OPTI-MAX EXP do pomp UPLC
Nakrętka ryflowana z ferulą hybrydową

10-86-02004 - komplet kartridży wymiennych OPTI-MAX EXP - 2szt/opk.

Rzetelna firma

Zaufali nam:

 • Filofarm
 • Analytical
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Kar-Bart
 • LabAnalityka
 • OlimpLabs
 • Takeda-Nycomed
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Euroservice ZPT
 • Climatic Sp. z o.o.
 • Biochemik
 • Nestle
 • SGGW
 • IPOCHEM Sp. z o.o.
 • TEVA