Unison

Opis Unison UK / US - C18

Struktura fazy stałej Unison zaprzecza dotychczasowej, błędnej tezie, iż kolumny wielofunkcyjne ODS odporne na oddziaływanie ze środowiskiem kwaśnym nie mogą być stosowane w 100% wodnych fazach. Kolumny te zaprojektowne są ze zoptymalizowaną gęstością ligandów w wielofunkcyjnych grupach ODS. Unison zapewnia równocześnie stabilne rozdziały związków silnie polarnych i wysoką odporność na działanie środowiska faz kwaśnych. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu opatentowanej, unikalnej technologii polimerowego endcappowania, opracowanego pierwotnie dla kolumn Cadenza.

Zoptymalizowana gęstość ligandów pozwoliła uzyskać kolumny zbalansowane nie tylko dla komponentów wysokopolarnych, ale również dla związków w szerokim zakresie polarności.

Zalety kolumny Unison UK/US-C18:

 1. Niskie ciśnienia pracy
 2. Wysoka efektywność
 3. Wysoka odtwarzalność
 4. Kompatybilność z LC-MS
 5. Odporność w 100% H2O
 6. Szeroki zakres pH 1.5 - 9
UK-C18: rozmiar ziarna - 3µm, faza stacjonarna ODS, wielkość porów - 130Å, USP - L1

3µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.66.010.0
10 mm     UK020 UK030 UK000    
20 mm     UK029 UK039 UK009    
30 mm UK011 UK071 UK021 UK031 UK001 UK061 UK0P1
50 mm UK012 UK072 UK022 UK032 UK002 UK062 UK0P2
75 mm UK013 UK073 UK023 UK033 UK003 UK063 UK003
100 mm UK014 UK074 UK024 UK034 UK004 UK064 UK0P4
150 mm UK015 UK075 UK025 UK035 UK005 UK065 UK0P5
250 mm UK016 UK076 UK026 UK036 UK006 UK066 UK0P6
500 mm         UK007    

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON UK-C18
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna UK-C18 1 - 1.5mm GCUK0C 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna UK-C18 2 - 6mm GCUK0S 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna UK-C18 10mm GCUK0M 2szt 10 x 8mm
US-C18: rozmiar ziarna - 5µm, faza stacjonarna ODS, wielkość porów - 130Å, USP - L1

5µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.04.66.010.020.028.0
10 mm     US020 US030   US000        
30 mm US011 US071 US021 US031   US001 US061 US0P1    
50 mm US012 US072 US022 US032   US002 US062 US0P2 US0Q2  
75 mm US013 US073 US023 US033   US003 US063 US003    
100 mm US014 US074 US024 US034   US004 US064 US0P4 USQ04  
150 mm US015 US075 US025 US035 US045 US005 US065 US0P5 USQ05  
250 mm US016 US076 US026 US036 US046 US006 US066 US0P6 USQ06 US0R6

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON US-C18
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna US-C18 1 - 1.5mm GCUS0C 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna US-C18 2  -6mm GCUS0S 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna US-C18 10mm GCUS0M 2szt 10 x 8mm
Opis Unison UK / US - C8

Konwencjonalne kolumny C8 charakteryzują się krótszymi czasami retencji, a zatem szybszą elucją pików w porównaniu z wypełnieniem C18. Może to powodować w określonych warunkach niewystarczającą separację poszczególnych związków badanej mieszaniny.

Kolumny Unison UK/US - C8 są idealną propozycją dla szybszych rozdziałów w oparciu o złoże C8. Optymalna hydrofobowość oraz oddziaływania elektrostatyczne umożliwiają osiągnięcie bardzo dobrych wyników zarówno pod względem szybkości elucji i otrzymanych rozdzielczości.

Zalety kolumny Unison UK/US-C8:

 1. Szybsza elucja, krótsze czasy retencji
 2. Znakomita rozdzielczość
 3. Optymalna hydrofobowość i oddziaływania elektrostatyczne
 4. Wyjątkowa odtwarzalność typu batch-to-batch
UK-C8: rozmiar ziarna - 3µm, faza stacjonarna ODS, wielkość porów - 130Å, USP - L7

3µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.66.010.0
10 mm     UK820 UK830 UK800    
20 mm     UK829 UK839 UK809    
30 mm UK811 UK871 UK821 UK831 UK801 UK861 UK8P1
50 mm UK812 UK872 UK822 UK832 UK802 UK862 UK8P2
75 mm UK813 UK873 UK823 UK833 UK803 UK863 UK803
100 mm UK814 UK874 UK824 UK834 UK804 UK864 UK8P4
150 mm UK815 UK875 UK825 UK835 UK805 UK865 UK8P5
250 mm UK816 UK876 UK826 UK836 UK806 UK866 UK8P6
500 mm         UK807    

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON UK-C8
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna UK-C8 1 - 1.5mm GCUK8C 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna UK-C8 2 - 6mm GCUK8S 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna UK-C8 10mm GCUK8M 2szt 10 x 8mm
US-C8: rozmiar ziarna - 5µm, faza stacjonarna ODS, wielkość porów - 130Å, USP - L7

5µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.04.66.010.020.028.0
10 mm     US820 US830   US800        
30 mm US811 US871 US821 US831   US801 US861 US8P1    
50 mm US812 US872 US822 US832   US802 US862 US8P2 US8Q2  
75 mm US813 US873 US823 US833   US803 US863 US803    
100 mm US814 US874 US824 US834   US804 US864 US8P4 USQ04  
150 mm US815 US875 US825 US835 US845 US805 US865 US8P5 USQ05  
250 mm US816 US876 US826 US836 US846 US806 US866 US8P6 USQ06 US8R6

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON US-C8
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna US-C8 1 - 1.5mm GCUS8C 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna US-C8 2 - 6mm GCUS8S 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna US-C8 10mm GCUS8M 2szt 10 x 8mm
Opis Unison UK / US - Amino

Tradycyjne złoża aminopropylowe charakteryzują się niską odpornością w obecności wodnej fazy ruchomej. Objawia się to m. in. wyciekiem fazy stacjonarnej, tzw. "column bleeding", lub nagłym spadkiem retencji. Spowodowane jest to desorpcją ligandów w obecności wodnej fazy ruchomej.

Kolumny Unison UK / US - Amino oferują nowy wymiar fazy aminopropylowej. Jest to nowoczesne złoże, które silnie kontrastuje z typowymi złożami NH2, w zakresie odporności na oddziaływanie z fazami wodnymi. Jak uwidoczniono na wykresach powszechnie znane fazy aminopropylowe w środowisku wodnym charakteryzują się silnym spadkiem retencji.

tl_files/pliki/BROSZURY I PREZENTACJE/AMINO/nh2 chromatogram.pngKolumny Unison UK/US Amino są przełomowym rozwiązaniem i jako jedyne nie wykazują spadku retencji ani pogorszenia rozdziału przy oddziaływaniu w dłuższym czasie z fazami wodnymi. Jest to główna cecha wyróżniająca mniej trwałe typowe złoża NH2 od Unison UK/US-Amino. Nasza faza NH2 jest znaczącym krokiem w rozwoju i opracowywaniu złóż aminopropylowych.

Kolumny Unison UK - Amino nie tylko gwarantują bardzo dobre parametry analityczne, wysoka rozdzielczość złoża z ziarnem 3µm posiada wiele innych zalet takie jak np. minimalizacja szumów w układach LC-MS i LC-ELSD.

Zalety kolumn Unison UK/US-Amino:

 1. Rewolucyjna odporność na oddziaływanie z fazą 100% H2O
 2. Możliwość pracy od faz wodnych do układów bezwodnych NP
 3. Ziarno 3µm - wysoka rozdzielczość, szybkie analizy
 4. Możliwość stosowania w technice LC-MS
UK-Amino: rozmiar ziarna - 3µm, wielkość porów - 130Å, USP - L8

3µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.66.010.0
10 mm     UKA20 UKA30 UKA00    
20 mm     UKA29 UKA39 UKA09    
30 mm UKA11 UKA71 UKA21 UKA31 UKA01 UKA61 UKAP1
50 mm UKA12 UKA72 UKA22 UKA32 UKA02 UKA62 UKAP2
75 mm UKA13 UKA73 UKA23 UKA33 UKA03 UKA63 UKA03
100 mm UKA14 UKA74 UKA24 UKA34 UKA04 UKA64 UKAP4
150 mm UKA15 UKA75 UKA25 UKA35 UKA05 UKA65 UKAP5
250 mm UKA16 UKA76 UKA26 UKA36 UKA06 UKA66 UKAP6
500 mm         UKA07    

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON UK-Amino
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna UK-Amino 1 - 1.5mm GCUKAC 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna UK-Amino 2 - 6mm GCUKAS 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna UK-Amino 10mm GCUKAM 2szt 10 x 8mm
US-Amino: rozmiar ziarna - 5µm, wielkość porów - 130Å, USP - L8

5µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.04.66.010.020.028.0
10 mm     USA20 USA30   USA00        
30 mm USA11 USA71 USA21 USA31   USA01 USA61 USAP1    
50 mm USA12 USA72 USA22 USA32   USA02 USA62 USAP2 USAQ2  
75 mm USA13 USA73 USA23 USA33   USA03 USA63 USA03    
100 mm USA14 USA74 USA24 USA34   USA04 USA64 USAP4 USQ04  
150 mm USA15 USA75 USA25 USA35 USA45 USA05 USA65 USAP5 USQ05  
250 mm USA16 USA76 USA26 USA36 USA46 USA06 USA66 USAP6 USQ06 USAR6

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON US-Amino
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna US-Amino 1 - 1.5mm GCUSAC 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna US-Amino 2 - 6mm GCUSAS 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna US-Amino 10mm GCUSAM 2szt 10 x 8mm
Opis Unison UK / US - Phenyl

Fenylowa faza stacjonarna umożliwia rozdzielenie substancji opartych o oddziaływanie pomiędzy wiązaniami fazy fenylowej oraz π-elektronów w roztworze. Struktury nowych związków chemicznych stają się coraz bardziej złożone. Wzrastają zatem wymagania w odniesieniu do warunków separacji złożonych związków chemicznych, które coraz częściej kładą nacisk na inne rodzaje oddziaływań niż hydrofobowość. W sytuacji, gdy kolumna ODS nie jest w stanie poradzić sobie z trudnym rozdziałem, wówczas faza fenylowa może być rozwiązaniem pozwalającym osiągnąć wymaganą rozdzielczość.

Na chromatogramie obok pokazono porównanie rozdzielczości ODS i UK-Phenyl na przykładzie toluidyny, posiadającej trzy izomery. Wpływ lokalizacji p-elektronów (zwłaszcza p-izomerów) umożliwia uzyskanie wyjątkowej rozdzielczości wszystkich isomerów, nieosiągalnej dla tradycyjnej fazy ODS.

Zalety kolumn UK/US-Phenyl:

 1. Unikalna selektywność dzięki oddziaływaniu π-π elektronów
 2. Znacznie lepsza rozdzielczość p- i m- izomerów niż przy stosowaniu fazy ODS
 3. Wyjątkowa odtwarzalność typu batch-to-batch
UK-Phenyl: rozmiar ziarna - 3µm, wielkość porów - 130Å, USP - L11

3µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.66.010.0
10 mm     UKP20 UKP30 UKP00    
20 mm     UKP29 UKP39 UKP09    
30 mm UKP11 UKP71 UKP21 UKP31 UKP01 UKP61 UKPP1
50 mm UKP12 UKP72 UKP22 UKP32 UKP02 UKP62 UKPP2
75 mm UKP13 UKP73 UKP23 UKP33 UKP03 UKP63 UKP03
100 mm UKP14 UKP74 UKP24 UKP34 UKP04 UKP64 UKPP4
150 mm UKP15 UKP75 UKP25 UKP35 UKP05 UKP65 UKPP5
250 mm UKP16 UKP76 UKP26 UKP36 UKP06 UKP66 UKPP6
500 mm         UKP07    

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON UK-Phenyl
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna UK-Phenyl 1 - 1.5mm GCUKPC 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna UK-Phenyl 2 - 6mm GCUKPS 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna UK-Phenyl 10mm GCUKPM 2szt 10 x 8mm
US-Phenyl: rozmiar ziarna - 5µm, wielkość porów - 130Å, USP - L11

5µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.04.66.010.020.028.0
10 mm     USP20 USP30   USP00        
30 mm USP11 USP71 USP21 USP31   USP01 USP61 USPP1    
50 mm USP12 USP72 USP22 USP32   USP02 USP62 USPP2 USPQ2  
75 mm USP13 USP73 USP23 USP33   USP03 USP63 USP03    
100 mm USP14 USP74 USP24 USP34   USP04 USP64 USPP4 USQ04  
150 mm USP15 USP75 USP25 USP35 USP45 USP05 USP65 USPP5 USQ05  
250 mm USP16 USP76 USP26 USP36 USP46 USP06 USP66 USPP6 USQ06 USPR6

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON US-Phenyl
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna US-Phenyl 1 - 1.5mm GCUSPC 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna US-Phenyl 2 - 6mm GCUSPS 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna US-Phenyl 10mm GCUSPM 2szt 10 x 8mm
Opis Unison UK / US - Silica

Seria Unison oferuje kilka różnych typów faz stacjonarnych. Do rozdziałów w warunkach faz normalnych ( NP ) z serii  Unison dostępne są dwa typy kolumn - Amino oraz  -Silica. Kolumny UK-Silica charakteryzują się bardzo dobrą rozdzielczością, znacznie przewyższającą zdolność rozdzielczą tradycyjnych kolumn 5µm. UK-Silica są idealnym rozwiązaniem układu do rozdziału związków silniepolarnych w warunkach wodnej fazy ruchomej. W przypadku kolumn ODS taki rozdział nie byłby możliwy.

Zalety kolumn UK/US-Silica:

 1. Retencja związków polarnych na fazie NP
 2. Zwiększona zdolność rozróżniania izomerów
 3. Wyjątkowe możliwości analiz naturalnych związków chemicznych i organicznych
UK-Silica: rozmiar ziarna - 3µm, wielkość porów - 130Å, USP - L3

3µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.66.010.0
10 mm     UKS20 UKS30 UKS00    
20 mm     UKS29 UKS39 UKS09    
30 mm UKS11 UKS71 UKS21 UKS31 UKS01 UKS61 UKSP1
50 mm UKS12 UKS72 UKS22 UKS32 UKS02 UKS62 UKSP2
75 mm UKS13 UKS73 UKS23 UKS33 UKS03 UKS63 UKS03
100 mm UKS14 UKS74 UKS24 UKS34 UKS04 UKS64 UKSP4
150 mm UKS15 UKS75 UKS25 UKS35 UKS05 UKS65 UKSP5
250 mm UKS16 UKS76 UKS26 UKS36 UKS06 UKS66 UKSP6
500 mm         UKS07    

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON UK-Silica
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna UK-Silica 1 - 1.5mm GCUKSC 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna UK-Silica 2 - 6mm GCUKSS 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna UK-Silica 10mm GCUKSM 2szt 10 x 8mm
US-Silica: rozmiar ziarna - 5µm, wielkość porów - 130Å, USP - L3

5µm

średnica [mm]
długość 1.01.52.03.04.04.66.010.020.028.0
10 mm     USS20 USS30   USS00        
30 mm USS11 USS71 USS21 USS31   USS01 USS61 USSP1    
50 mm USS12 USS72 USS22 USS32   USS02 USS62 USSP2 USSQ2  
75 mm USS13 USS73 USS23 USS33   USS03 USS63 USS03    
100 mm USS14 USS74 USS24 USS34   USS04 USS64 USSP4 USQ04  
150 mm USS15 USS75 USS25 USS35 USS45 USS05 USS65 USSP5 USQ05  
250 mm USS16 USS76 USS26 USS36 USS46 USS06 USS66 USSP6 USQ06 USSR6

 

Obudowy przedkolumn i przedkolumny UNISON US-Silica
TypNr. katalogowyUwagi
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 1 - 6mm GCHO1S łącznik w komplecie
Obudowa przedkolumny dla kolumn Φ 10mm GCH02M łącznik w komplecie
Przedkolumna US-Silica 1 - 1.5mm GCUSSC 3szt 5 x 1mm
Przedkolumna US-Silica 2 - 6mm GCUSSS 3szt 5 x 2mm
Przedkolumna US-Silica 10mm GCUSSM 2szt 10 x 8mm
Rzetelna firma

Zaufali nam:

 • Filofarm
 • Analytical
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Kar-Bart
 • LabAnalityka
 • OlimpLabs
 • Takeda-Nycomed
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Euroservice ZPT
 • Climatic Sp. z o.o.
 • Biochemik
 • Nestle
 • SGGW
 • IPOCHEM Sp. z o.o.
 • TEVA